Knížky
Pozice 1605
Článek 1214

O knize

Takzvané knihy hodinek, latinsky „Horae", ačkoliv se jich zachovalo poměrně značné množství, jsou dnes v podstatě zapomenutým žánrem. Velmi zjednodušeně řečeno, jedná se o náboženské texty, přesněji o jakýsi „návod" pro středověkého člověka, kterak se během dne a roku správně modlit. Na první pohled tedy nemají většího významu. Jsou to jen prosté modlitby. Žádné kroniky líčící velká tažení slavných králů, žádné tajemné alchymistické či magické příručky. Nenajdete v nich hrdinské skutky skvělých rytířů ani pohanských bojovníků. A to je možná důvodem, proč se o tomto druhu středověké literatury příliš nemluví.

A přesto knihy hodinek skrývají příběhy poutavější než rytířské eposy, kouzla a zaklínadla mocnější než magické grimoáry. Ty však nejsou snadno k nalezení. Oko moderního člověka neví co hledat a jeho mysl nedokáže pochopit to, co by měla. To, co bylo pro středověkého člověka zcela jasné, my dnes již téměř nejsme s to dešifrovat. A tajemství tak zůstávají skryta. Knihy hodinek v době své největší slávy v spojovaly každodenní užívání s nejvyšším dostupným luxusem. V 15. století bylo vlastnictví knihy hodinek ve vyšší společnosti naprostou nezbytností. Králové, královny, vévodové a knížata, ti všichni, pokud něco znamenali, vlastnili alespoň jednu knihu hodinek.

Knihu hodinek knížete Rohana nechal vyhotovit kolem roku 1500 Pierre de Rohan-Gié (1451 až 1513). Kalendářní část knihy obsahuje pro každý měsíc obrázky nebeských znamení a činností charakteristických pro danou část roku. Další iluminace čerpaly své náměty v bibli a životech svatých.

Kniha se pak objevila až o více než 100 let později ve vlastnictví jiného člena rodu, Charlese de Rohana, prince de Soubise et d´Epinoy - v dějinách známého jako maršálek Soubise (1715 až 1787). Právě z této doby pochází první z rukopisných poznámek o původu knihy vepsaných na prvním listě hodinek. Poté se kniha opět propadá do temnot minulosti.

V 19. století se s Rohany dostala na zámek Sychrov v Čechách, kde přestála první světovou válku, vznik Československé republiky a následné zrušení šlechtických titulů a výsad. Po druhé světové válce však byl Rohanům na základě Benešových dekretů veškerý majetek zkonfiskován a oni nadobro opustili Čechy. Od té doby je jejich majetek majetkem státu, i kniha hodinek Pierra de Rohan-Gié. V roce 1951 byla kniha předána do péče Národní knihovny.

Cena faksimile je 95 000 Kč

KNIHA
V PRODEJI